Đức Phật xuất gia năm bao nhiêu tuổi – Nano Machine

Lịch sử Phật giáo:

Ở Nước Ta Đức Phật thành đạo năm nào


Bạn đang đọc : Đức Phật xuất gia năm bao nhiêu tuổi

– Cư sĩ Nguyễn Văn Chế trong “ Những yếu tố cơ bản trong Phật học ” xuất bản tại TP. Hà Nội năm 1976 viết : Thái tử xuất gia năm 19 tuổi, sau 6 năm tu khổ hạnh Thái tử từ bỏ lối tu này. Ngài uống bát sữa của thiếu nữ chăn bò rồi đến ngồi dưới gốc cây Tất ba la nhập định luôn 49 ngày. Một đêm ngày ở đầu cuối Thái tử đã tu thành đạo, Tất Đạt Đa đã thành Phật Thích Ca Mâu Ni ( Cakya Muni ). Sau khi thành đạo, ròng rã 49 năm liền đức Phật đi khắp nơi trong nước Ấn Độ để thuyết pháp. Ngài nhập diệt năm 80 tuổi, năm ấy là năm 480 TCN ( có sách ghi là 483 TCN ) .

Các tài liệu đều thống nhất Ngài nhập Niết bàn năm 80 tuổi .
– Từ điển Phật học Hán-Việt ( 4 ) mục từ Thích Ca Mâu Ni viết : Ngài 6 năm tu khổ hạnh, thành đạo năm 35 tuổi. Từ đó về sau, hơn 40 năm trời Ngài đi khắp 4 phương để giáo hóa cứu độ chúng sinh, năm 487 TCN Ngài nhập Đại bát Niết bàn .
– Cư sĩ Lưu Vô Tâm trong sách Phật học khái lược ( 5 ) mục Niên lịch của Đức Phật Thích Ca viết :
– Phật đản sinh ngày 15-4-624 trước Công nguyên .
– 19 tuổi xuất gia nhằm mục đích ngày 8-2 .
– 5 năm tầm học những đạo ;

– 6 năm tu khổ hạnh.

– 49 ngày nhập định .
– 30 tuổi thành đạo nhằm mục đích ngày 8-12 .
– 49 năm thuyết pháp độ đời .
80 tuổi nhập Niết bàn nhằm mục đích ngày 15/2 ( 544 trước Công nguyên ) .
Sách lý giải ngài Tất Đạt Đa có 5 năm tầm học những đạo rồi thêm 6 năm tu khổ hạnh mới thành đạo năm Ngài 30 tuổi .

Phật xuất gia năm 19 tuổi, thành đạo năm 30 tuổi, thuyết pháp 49 năm, như vậy Ngài thọ 30 + 49 = 79 tuổi ( coi như giao động tuổi 80 )
– Trang Website Đạo Phật thời nay, viết : Ngài sinh năm 624 TCN, xuất gia năm 29 tuổi, học đạo với hai vị đạo sĩ Alasa-Kalama và Uddaka-Camaputta, trải qua 6 năm tu khổ hạnh với 5 đồng đội ông Kiều Trần Như thành đạo năm 35 tuổi. Hoằng dương chính pháp trong 45 năm ; trụ thế ở đời 80 tuổi, khoảng chừng năm 544 TCN nhập diệt yên bình .
Các tài liệu đều thống nhất Ngài nhập Niết bàn năm 80 tuổi. Riêng ngày Thái tử xuất gia và thành đạo lại đã có 3 loại quan điểm khác nhau :
1 – Thái tử Tất Đạt Ta xuất gia năm 19 tuổi, thành đạo ngày 8-12 năm Ngài 25 tuổi ;
2 – Thái tử Tất Đạt Đa xuất gia năm 19 tuổi, thành đạo ngày 8-12 năm Ngài 30 tuổi ;

3- Thái tử Tất Đạt Đa xuất gia năm 29 tuổi, thành đạo ngày 8-12 năm Ngài 35 tuổi.

Phật xuất gia năm 29 tuổi, thành đạo năm 35 tuổi, 45 năm chuyển bánh xe pháp, nhập diệt năm 80 tuổi. Chúng tôi cho rằng quan điểm này tương thích với lịch sử dân tộc đức Phật .
( Theo Phật giáo Nước Ta ) – Hòa thượng Thích Thiện Hoa trong sách Phật học đại trà phổ thông đại trà phổ thông khóa 1 – Nhân thừa Phật giáo viết : Đức Phật Thích Ca Mâu Ni sinh ngày 8-4 âm lịch năm 624 TCN ; ngày 8-2 âm lịch năm 19 tuổi xuất gia ; Ngài thành đạo năm 30 tuổi. – Cư sĩ Nguyễn Văn Chế trong ” Những yếu tố cơ bản trong Phật học ” xuất bản tại TP. TP. Hà Nội năm 1976 viết : Thái tử xuất gia năm 19 tuổi, sau 6 năm tu khổ hạnh Thái tử từ bỏ lối tu này. Ngài uống bát sữa của thiếu nữ chăn bò rồi đến ngồi dưới gốc cây Tất ba la nhập định luôn 49 ngày. Một đêm ngày ở đầu cuối Thái tử đã tu thành đạo, Tất Đạt Đa đã thành Phật Thích Ca Mâu Ni ( Cakya Muni ). Sau khi thành đạo, ròng rã 49 năm liền đức Phật đi khắp nơi trong nước Ấn Độ để thuyết pháp. Ngài nhập diệt năm 80 tuổi, năm ấy là năm 480 TCN ( có sách ghi là 483 TCN ). Các tài liệu đều thống nhất Ngài nhập Niết bàn năm 80 tuổi. – Từ điển Phật học Hán-Việt ( 4 ) mục từ Thích Ca Mâu Ni viết : Ngài 6 năm tu khổ hạnh, thành đạo năm 35 tuổi. Từ đó về sau, hơn 40 năm trời Ngài đi khắp 4 phương để giáo hóa cứu độ chúng sinh, năm 487 TCN Ngài nhập Đại bát Niết bàn. – Cư sĩ Lưu Vô Tâm trong sách Phật học khái lược ( 5 ) mục Niên lịch của Đức Phật Thích Ca viết : – Phật đản sinh ngày 15-4-624 trước Công nguyên. – 19 tuổi xuất gia nhằm mục đích mục tiêu ngày 8-2. – 5 năm tầm học những đạo ; – 6 năm tu khổ hạnh. – 49 ngày nhập định. – 30 tuổi thành đạo nhằm mục đích mục tiêu ngày 8-12. – 49 năm thuyết pháp độ đời. 80 tuổi nhập Niết bàn nhằm mục đích mục tiêu ngày 15/2 ( 544 trước Công nguyên ). Sách lý giải ngài Tất Đạt Đa có 5 năm tầm học những đạo rồi thêm 6 năm tu khổ hạnh mới thành đạo năm Ngài 30 tuổi. Phật xuất gia năm 19 tuổi, thành đạo năm 30 tuổi, thuyết pháp 49 năm, như vậy Ngài thọ 30 + 49 = 79 tuổi ( coi như giao động tuổi 80 ) – Trang Website Đạo Phật ngày này, viết : Ngài sinh năm 624 TCN, xuất gia năm 29 tuổi, học đạo với hai vị đạo sĩ Alasa-Kalama và Uddaka-Camaputta, trải qua 6 năm tu khổ hạnh với 5 bè bạn ông Kiều Trần Như thành đạo năm 35 tuổi. Hoằng dương chính pháp trong 45 năm ; trụ thế ở đời 80 tuổi, khoảng chừng năm 544 TCN nhập diệt yên bình. Các tài liệu đều thống nhất Ngài nhập Niết bàn năm 80 tuổi. Riêng ngày Thái tử xuất gia và thành đạo lại đã có 3 loại quan điểm khác nhau : 1 – Thái tử Tất Đạt Ta xuất gia năm 19 tuổi, thành đạo ngày 8-12 năm Ngài 25 tuổi ; 2 – Thái tử Tất Đạt Đa xuất gia năm 19 tuổi, thành đạo ngày 8-12 năm Ngài 30 tuổi ; 3 – Thái tử Tất Đạt Đa xuất gia năm 29 tuổi, thành đạo ngày 8-12 năm Ngài 35 tuổi. Phật xuất gia năm 29 tuổi, thành đạo năm 35 tuổi, 45 năm chuyển bánh xe pháp, nhập diệt năm 80 tuổi. Chúng tôi cho rằng quan điểm này thích hợp với lịch sử vẻ vang dân tộc bản địa đức Phật. ( Theo Phật giáo Nước Ta )

Source: https://beatwiki.com
Category : Đời sống

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.