Chất điện li mạnh: Lý thuyết và Bài tập điển hình – https://beatwiki.com

Chất điện li mạnh là gì? Chất điện li yếu là gì? Lý thuyết chất điện li mạnh và chất điện li yếu? Phương pháp giải bài tập về chất điện li? Cách viết phương trình điện li? Phân loại các chất điện li như nào?… Trong phạm vi bài viết dưới đây, DINHNGHIA.VN sẽ giúp bạn tổng hợp kiến thức về chất điện li mạnh và chất điện li yếu, cùng tìm hiểu nhé!

Khái niệm sự điện li là gì?

 • Các dung dịch axit, bazơ, muối dẫn điện được do trong dung dịch của chúng có những tiểu phân mang điện tích hoạt động tự do, gọi là những ion. Ion gồm có ion âm hay còn gọi là anion, mang điện tích âm ( – ) và ion dương ( cation ) mang điện tích ( + ) .
 • Sự điện li là quy trình phân li những chất trong nước ra ion. Những chất khi tan trong nước phân li ra ion được gọi là chất điện li .
 • Chất điện li gồm có: axit, bazơ và muối.

Tìm hiểu cơ chế của quá trình điện li

Cơ chế của quá trình điện li là gì?

 • Ta xét quy trình tương tác giữa phân tử nước và phân tử những chất điện li dẫn đến sự phân li của những chất này trong nước .
 • Phân tử \ ( H_ { 2 } O \ ) là phân tử có cực, link O – H trong \ ( H_ { 2 } O \ ) là link cộng hóa trị phân cực, cặp e dùng chung lệch về phía oxi, nên ở oxi có dư điện tích âm, còn ở hidro có dư điện tích dương .
 • Khi hòa tan chất điện li vào nước, chất điện li hoàn toàn có thể là hợp chất ion ( VD : NaCl … ) hoặc hợp chất cộng hóa trị có cực, sẽ xảy ra sự tương tác giữa những phân tử nước với những phân tử chất điện li, phần mang điện tích âm ( anion ) của phân tử chất điện li sẽ hút phần mang điện tích dương của phân tử nước và ngược lại, phần mang điện tích dương ( cation ) sẽ hút phần mang điện tích âm của phân tử \ ( H_ { 2 } O \ ). Quá trình tương tác này phối hợp với sự hoạt động không ngừng của những phân tử nước đẫn đến sự điện li những phân tử chất này ra thành những ion mang điện tích ( + ) và ( – ) trong nước .
 • Các hợp chất ancol etylic, glixerol … không phải là chất điện li do trong phân tử có link phân cực nhưng rất yếu, nên dưới công dụng của những phân tử nước chúng không hề phân li ra ion được .

Biểu diễn sự điện li

 • Quá trình điện li của những chất điện li được trình diễn bằng những phương trình điện li :

\ ( NaCl \ rightarrow Na ^ { + } + Cl ^ { – } \ )
\ ( HCl \ rightarrow H ^ { + } + Cl ^ { – } \ )
\ ( CH_ { 3 } COOH \ rightleftharpoons H ^ { + } + CH3COO ^ { – } \ )

Độ điện li là gì?

Trong quy trình tìm hiểu và khám phá chất điện mạnh là gì, chất điện li yếu là gì, trước hết ta cần tìm hiểu và khám phá độ điện li là gì .

 • Độ điện li \ ( \ alpha \ ) ( alpha ) của chất điện li là tỉ số giữa số phân tử phân li ra ion ( n ) và tổng số phân tử hòa tan ( \ ( n_ { o } \ ) )
 • Độ điện li của những chất điện li khác nhau nằm trong khoảng chừng \ ( 0 < \ alpha \ leq 1 \ ). Đối với những chất không điện li, \ ( \ alpha = 0 \ ) .
 • Độ điện li được thường được trình diễn dưới dạng Tỷ Lệ .
 • Độ điện li phụ thuộc vào vào nhiệt độ, nồng độ dung dịch, thực chất của chất tan và dung môi .

Kiến thức về chất điện li mạnh

Chất điện li mạnh là gì?

 • Chất điện li mạnh là chất khi tan trong nước, những phân tử hòa tan đều phân li ra ion .
 • Chất điện li mạnh có \ ( \ alpha = 1 \ )
 • Chất điện li mạnh gồm có : những axit mạnh \ ( HCl, HNO_ { 3 }, H_ { 2 } SO_ { 4 } …, \ ) những bazơ mạnh như \ ( NaOH, KOH, Ba ( OH ) _ { 2 }, Ca ( OH ) _ { 2 } … \ ) và hầu hết những muối .
 • Phương trình điện li của chất điện li mạnh : dùng dấu mũi tên 1 chiều chỉ chiều của quy trình điện li

\ ( H_ { 2 } SO_ { 4 } \ rightarrow 2H ^ { + } + S \ )

chất điện li mạnh và hình ảnh minh họa

Các chất điện li mạnh thường gặp

Xét phản ứng
\ ( KNO_ { 3 } \ rightarrow K ^ { + } + NO_ { 3 } ^ { – } \ )
\ ( HBr \ rightarrow H ^ { + } + Br ^ { – } \ )
Đối với những chất điện li mạnh, khi tham gia phản ứng, thực chất của phản ứng trao đổi hay phản ứng thế sẽ là sự tạo thành những mẫu sản phẩm từ những ion điện li được .

Ví dụ 1:

\ ( H_ { 2 } SO_ { 4 } + BaCl_ { 2 } \ rightarrow BaSO_ { 4 } + 2HC l \ )
Phương trình ion vừa đủ :
\ ( 2H ^ { + } + SO_ { 4 } ^ { 2 – } + Ba ^ { 2 + } + 2C l ^ { – } \ rightarrow BaSO_ { 4 } + 2H ^ { + } + 2C l ^ { – } \ )
Phương trình ion thu gọn :
\ ( SO_ { 4 } ^ { 2 – } + Ba ^ { 2 + } \ rightarrow BaSO_ { 4 } \ )
Như vậy trong phản ứng, \ ( H_ { 2 } SO_ { 4 }, BaCl_ { 2 }, HCl \ ) là những chất điện li mạnh. Chúng lần lượt phân li thành những ion. Cuối cùng, thực chất của phản ứng chỉ là sự tích hợp của ion \ ( Ba ^ { 2 + } \ ) và ion \ ( SO_ { 4 } ^ { 2 – } \ ) tạo thành kết tủa \ ( BaSO_ { 4 } \ ) .

Ví dụ 2:

\ ( AgNO_ { 3 } + HCl \ rightarrow AgCl + HNO_ { 3 } \ )
Phương trình ion vừa đủ :
\ ( Ag ^ { + } + NO_ { 3 } ^ { – } + H ^ { + } + Cl ^ { – } \ rightarrow AgCl + H ^ { + } + NO ^ { – } \ )
Phương trình ion thu gọn :
\ ( Ag ^ { + } + Cl ^ { – } \ rightarrow AgCl \ )
Trong phản ứng, \ ( AgNO_ { 3 }, HCl, HNO_ { 3 } \ ) là những chất điện li mạnh. Chúng lần lượt phân li thành những ion. Cuối cùng, thực chất của phản ứng chỉ là sự tích hợp của ion \ ( Ag ^ { + } \ ) và ion \ ( Cl ^ { – } \ ) tạo thành kết tủa AgCl .

Ví dụ 3:

\ ( HCl + NaOH \ rightarrow NaCl + H_ { 2 } O \ )
Phương trình ion không thiếu :
\ ( H ^ { + } + Cl ^ { – } + Na ^ { + } + OH ^ { – } \ rightarrow Na ^ { + } + Cl ^ { – } + H_ { 2 } O \ )
Phương trình ion thu gọn :

\(H^{+} + OH^{-} \rightarrow H_{2}O\)

Trong phản ứng HCl, NaOH và NaCl là những chất điện li mạnh. Chúng lần lượt phân li thành những ion. Cuối cùng, thực chất của phản ứng chỉ là sự phối hợp của ion \ ( H ^ { + } \ ) và ion \ ( OH ^ { – } \ ) tạo thành \ ( H_ { 2 } O \ ) .

Bài tập về chất điện li mạnh

Dạng 1: Tính nồng độ các ion trong dung dịch chất điện li

 • Phương pháp giải
 • Viết phương trình điện li của những chất .
 • Căn cứ vào dữ kiện và nhu yếu của đầu bài, trình diễn số mol những chất trong phương trình theo từng thời gian ( bắt đầu, phản ứng, cân đối ) hoặc vận dụng C = Co. a .

Ví dụ 1: Trộn 100 ml dung dịch NaCl 0,10M với 100ml dung dịch \(Na_{2}SO_{4}\) 0,10M. Xác định nồng độ các ion có mặt trong dung dịch.

Cách giải
Ta có :
\ ( n_ { NaCl } = \ frac { 0,1 } { 0,1 } = 0,01 \ )
\ ( n_ { Na_ { 2 } SO_ { 4 } } = \ frac { 0,1 } { 0,1 } = 0,01 \ )
NaCl, \ ( Na_ { 2 } SO_ { 4 } \ ) là những chất điện li mạnh nên ta có
\ ( NaCl \ rightarrow Na ^ { + } + Cl ^ { – } \ ) ( 1 )
\ ( Na_ { 2 } SO_ { 4 } \ rightarrow 2N a ^ { + } + SO_ { 4 } ^ { 2 – } \ ) ( 2 )
Từ ( 1 ) và ( 2 )
\ ( \ Rightarrow [ Cl ^ { – } ] = 0,05 M \ )
\ ( [ SO_ { 4 } ^ { 2 – } ] = 0,05 M \ )

Dạng 2: Tính độ điện li a của dung dịch

Phương pháp giải

 • Viết phương trình điện li của những chất .
 • Biểu diễn số mol những chất trong phương trình theo từng thời gian ( bắt đầu, phản ứng, cân đối ) tùy theo nhu yếu và dữ kiện bài toán .
 • Xác định nồng độ chất ( số phân tử ) bắt đầu, nồng độ chất ( số phân tử ) ở trạng thái cân đối, suy ra nồng độ chất ( số phân tử ) đã phản ứng ( phân li ) .

Ví dụ 2: Độ điện li thay đổi ra sao khi

 1. Pha loãng dung dịch ra 50 lần .
 2. Khi xuất hiện NaOH 0,0010 M .

Cách giải

 1. Độ điện li tăng vì nồng độ càng nhỏ tỷ lệ ion càng ít thì năng lực tương tác giữa những ion tạo chất điện li càng giảm, độ điện li càng lớn .
 2. Khi xuất hiện NaOH 0,0010 M

\ ( NaOH \ rightarrow Na ^ { + } + OH ^ { – } \ )

Nhận xét: Độ điện li giảm vì \(OH^{-}\) của NaOH làm chuyển dịch cân bằng sang trái.

Như vậy, bài viết trên đây của DINHNGHIA.VN đã giúp bạn tổng hợp kiến thức về chất điện li mạnh, lý thuyết cũng như các dạng bài tập điển hình. Hy vọng nội dung trong bài viết trên đã giúp ích cho bạn trong quá trình học tập hay tìm hiểu về chủ đề chất điện li mạnh. Chúc bạn luôn học tốt!

5
/
5
(
1
bầu chọn

)

Please follow and like us :

error fb-share-icon
Tweet

fb-share-icon

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *