Phật bản mệnh tuổi Tỵ là ai? Đeo Phật có tác dụng gì?

Phật bản mệnh tuổi Tỵ là ai? Mặt phật bản mệnh dành cho tuổi Tỵ là Phật Phổ Hiền bồ…

Phật bản mệnh tuổi Ngọ là ai? Đeo Phật người tuổi Ngọ nhận được gì?

Phật bản mệnh tuổi Ngọ là ai? Mặt phật bản mệnh tuổi Ngọ là Phật Đại Thế Chí bồ tát.…

Ai là vị Phật bản mệnh tuổi Dậu? Đeo trên người sinh năm Dậu được gì?

Phật bản mệnh cho tuổi Dậu là ai? Mặt phật bản mệnh tuổi Dậu là Phật Bất Động Minh Vương.…

Ý NGHĨA CỦA PHẬT HƯ KHÔNG TẠNG BỒ TÁT-PHẬT HỘ MỆNH TUỔI SỬU-DẦN – Phật Bản Mệnh

Hư Không Tạng Bồ Tát (Ākāśa-garbha, hay Gagana-gañja): Ākāśa-garbha dịch âm là A Ca Xả Nghiệt Bà. Gagana-gañja dịch âm là Nga Nga Nẵng…

Phật bản mệnh Văn Thù Bồ Tát – phật bản mệnh tuổi Mão – Đá quý An An

Phật bản mệnh tuổi Mão: Phật bản mệnh Văn Thù Bồ Tát Chất liệu: Đá Aquamarine, Đá thạch anh xanh…

Tuổi Mùi Hợp Với Linh Vật Gì? || Linh Vật Phong Thuỷ Cho Người Tuổi Mùi

Tuổi Mùi Hợp Với Linh Vật Gì? || Linh Vật Phong Thuỷ Cho Người Tuổi Mùi Tuổi Mùi là con…